Alle innlegg av Ida Erikstad

Topp tre for Trygg bruk

Av Medietilsynet Trygg bruk

Medietilsynet Trygg bruk er, sammen med Røde Kors Kors på halsen, Norges Safer Internet Centre og jobber for å utvikle verktøy, spre informasjon og sikre samarbeid mellom parter som tilbyr tjenester, informasjon og verktøy rettet mot barn og unge og deres mediehverdag.

De tre viktigste tingene Medietilsynet gjør for å trygge og bedre internett for barn og unge er:

Barn og medier-undersøkelsene. De mest omfattende undersøkelsene av barn og unges medievaner i Norge. Sammen med Barnekonvsensjonen er Barn og medier-undersøkelsene utgangspunkt for alt arbeidet og alle ressursene vi utvikler som er rettet mot barn og unge selv og de voksne som skal hjelpe dem i deres mediehverdag.

Trygg bruk nettverket. Nettverket koordineres av Medietilsynet Trygg bruk og består av statlige og frivillige organisasjoner, NGO’er og kommersielle aktører som alle på sin måte jobber for å trygge og bedre nettet for unge brukere. Vi sprer informasjon og hjelpemidler, diskuterer aktuelle problemstillinger og utvikler nye ressurser.

Informasjon og verktøy. Vi passer på å ivareta barn og unges interesser og perspektiv når vi utvikler råd og hjelpemidler som er med på å gi dem tryggere og bedre opplevelser på nett, og sørger for at den informasjonen vi har når ut til både barn og unge og de voksne som har ansvar for å hjelpe og støtte dem, både hjemme på skolen og i samfunnet ellers.