Aldersgrenser

Aldersgrenser kan verne barn og unge mot uønsket og skadelig innhold. Det skal tas hensyn til at innhold kan virke forstyrrende på barns mentale tilstand, forstyrre selvbildet, påvirke deres virkelighetsforståelse og vanlige oppfatninger om etikk og moral. Vurder derfor nøye om virkemidlene samsvarer med visjon, mål og mening. Aldersanbefalinger er ikke det samme som aldersgrenser, men sier noe om hvem tjenesten er beregnet for.

Kontrollpunkter

  • Tydelige aldersanbefalinger eller eventuelle aldergrenser
  • Omdirigering ved aksessforsøk til alders- eller adgangsbegrenset område
  • Relevante merkeordninger der det gjelder (f.eks. PEGI for spill)
  • Lett å melde fra om upassende innhold (f. eks. alarmknapp)

Posted in: Sjekklister