Topp tre for Trygg bruk

Av Medietilsynet Trygg bruk

Medietilsynet Trygg bruk er, sammen med Røde Kors Kors på halsen, Norges Safer Internet Centre og jobber for å utvikle verktøy, spre informasjon og sikre samarbeid mellom parter som tilbyr tjenester, informasjon og verktøy rettet mot barn og unge og deres mediehverdag.

De tre viktigste tingene Medietilsynet gjør for å trygge og bedre internett for barn og unge er:

Barn og medier-undersøkelsene. De mest omfattende undersøkelsene av barn og unges medievaner i Norge. Sammen med Barnekonvsensjonen er Barn og medier-undersøkelsene utgangspunkt for alt arbeidet og alle ressursene vi utvikler som er rettet mot barn og unge selv og de voksne som skal hjelpe dem i deres mediehverdag.

Trygg bruk nettverket. Nettverket koordineres av Medietilsynet Trygg bruk og består av statlige og frivillige organisasjoner, NGO’er og kommersielle aktører som alle på sin måte jobber for å trygge og bedre nettet for unge brukere. Vi sprer informasjon og hjelpemidler, diskuterer aktuelle problemstillinger og utvikler nye ressurser.

Informasjon og verktøy. Vi passer på å ivareta barn og unges interesser og perspektiv når vi utvikler råd og hjelpemidler som er med på å gi dem tryggere og bedre opplevelser på nett, og sørger for at den informasjonen vi har når ut til både barn og unge og de voksne som har ansvar for å hjelpe og støtte dem, både hjemme på skolen og i samfunnet ellers.