Om Bra Digital

Bra Digital er en tjeneste for alle som ønsker å tilby digitale tjenester og innhold for barn på digitale medier. Målet vårt er å bidra til at denne målgruppen får gode og relevante tilbud, og at bransje og aktører i dette markedet tar sitt ansvar for at barn får en trygg og god opplevelse.

Bra Digital kan også fungere som et utgangspunkt for foreldre, lærere osv som ønsker innspill til hvordan de bedre kan identifisere tjenester som passer for deres barn, elever, etc.

Medietilsynet og IKT-Norge står bak Bra Digital. Etter diskusjoner og samarbeid gjennom flere år rundt møtet mellom barn og teknologi har det blitt klart at det er et behov for generelle og veiledende råd for utvikling av gode digitale tjenester for barn og unge i Norge.

Bra Digital lanseres som et rammeverk, og skal utvides med råd og linker til relevant informasjon i samarbeid med bransje, NGOer og offentlig sektor.

Bra Digital oppdateres forøpende, første publiserte versjon kan også lastes ned som pdf her.