Workshop om Bra Digital

Bra Digital er utviklet gjennom samtaler og workshops, og skal utvikles videre som et rammeverk med både råd og linker til relevant informasjon. Målet er å gi generelle og veiledende råd for utvikling av gode digitale tjenester for barn og unge i Norge.

Vi skal arrangere flere workshops hvor vi ønsker at både bransje, NGOer og offentlig sektor skal delta og bidra til å øke kvaliteten på og verdien av Bra Digital.

Registrer deg i skjemaet under dersom du ønsker å delta på workshopen og vi holder deg oppdatert på tid og sted!

Ditt navn (obligatorisk)

Organisasjon (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Kommentar