Brukervennlighet

Å definere hva som er bra innhold for barn og unge på digitale medier er ikke enkelt. Noen vil si at det er alt som ikke er «skadelig», og at barn fritt kan bruke ut fra egne interesser og motiver. En veloverveid forretningside må imidlertid også forholde seg til et mer langsiktig markedsperspektiv, og slik bidra til at barn og unge får gode opplevelser på alle digitale plattformer. Foreldre må få en aktiv mulighet til å gjøre de rette valgene. Barn har selv ingen juridisk og fullverdig samtykkekompetanse. Det etiske og samfunnsmessige ansvaret påligger derfor den som tilbyr noe – til barn og unge.

Kontrollpunkter

 • Navn (f. eks domenenavn) som er lett å huske
 • Gir tydelig informasjon til barn om hva tjenesten tilbyr
 • Intuitiv på- og avlogging
 • Selvforklarende ikoner og funksjoner for navigasjon
 • Visuelle alternativer for barn uten leseferdigheter
 • Tilpasset mindre barn som taster og klikker tilfeldig
 • Ikke lenker til upassende innhold for aldersgruppen
 • Fri for diskriminerende innhold
 • Enkel installasjon av programmer eller tillegg
 • Tydelige informasjon om på hva som kreves av brukerens utstyr for at tjenesten skal fungere
 • Løpende sjekk av innhold, lenker og brukervennlighet
 • Enkle muligheter for tilbakemeldinger
 • Informasjon om hvordan tilbakemeldinger behandles

Posted in: Sjekklister