Personvern og vern om barns rettigheter

Å samle inn personlige opplysninger om barn og unge er ofte strengt tatt ikke nødvendig, og ofte i strid med personlovgivningen. Vurder hva personinformasjonen skal brukes til, og gjør en risikoanalyse på hvordan data på avveie og misbruk fra tredje part kan innebære. Se også på mulige begrensinger i hva slags personinformasjon barnet selv kan videreformidle i tjenesten.

Gi tydelig informasjon om hva tjenesten må vite om brukeren og hvilke deler av denne informasjonen som vil være tilgjengelig for andre brukere.

Kontrollpunkter

  • Vurder om foreldregodkjenning er nødvendig
  • Lettfattelig sikkerhets- og personvernsopplysninger for barn og foreldre
  • Informasjon om innsamling av opplysninger, hvordan og hvorfor
  • Fri for press om å oppgi personopplysninger
  • Foreldregodkjenning, e-post, eller annen verifikasjon er et krav
  • Foreldre kan gi tilbakemeldinger om hvordan tjenesten brukes
  • I tilfeller der det benyttes moderering skal denne være systematisk
  • Sjekk tjenestens krav om personopplysninger opp mot Personopplysningsloven

Posted in: Sjekklister