Reklame og markedsføring

Reklame og sponsorering er en vanlig inntektskilde for tilbydere og produsenter av innhold på nett. Men markedsføringsloven er streng på markedsføring rettet mot barn og unge og å utsette barn og unge for kjøpepress. Barn og unge er dessuten spesielt mottakelige for reklame og kommersielt press, og mange har ikke lært å vurdere hva som er kommersielt innhold og hva som er en del av innholdet/tjenesten. Barn har ingen juridisk rett til forpliktende / bindende kjøp.

Kontrollpunkter

 • Tydelig informasjon om at kjøp er et juridisk kontraktsforhold
 • Om brukere gjør et kjøp må de få tydelig beskjed om at det er nettopp det de gjør
 • Vær tydelig på om det er ekte kontanter eller virtuelle verdier man betaler med
 • Godkjenning fra foreldre må foreligge for denne kjøpskontrakten
 • Tjenesteleverandør er tydelig identifisert og kan lett kontaktes
 • Tydelig informasjon om hensikten og målet med tjenesten
 • Kommersielt innhold tar hensyn til aldersgrupper og modenhetsnivå
 • Eventuell informasjon som presenteres på tjenesten skal være korrekt
 • Følger markedsføringsloven og er fri for reklame rettet mot barn
 • Brukeren skal ha kontroll over eget innhold
 • Dersom informasjon vil bli tilgjengelig for en tredjepart skal samtykke gis først
 • Informasjon om og fra partnere er troverdig
 • Dersom brukeren selv kan laste opp eller skape innhold bør det gis tydelig informasjon om copyright

Posted in: Sjekklister