Kan barna gjøre internett trygt?

Av Barbro Hardersen, Prosjektleder Medietilsynets Trygg bruk og Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier i IKT-Norge

Nei. Ikke alene. Men, etter over 10 år med rådgivning til barn og voksne om hvordan bli smarte og trygge nettnavigatører, vil vi gi barna nye muligheter for å bidra til å trygge ”sitt” Internett.

Nett er fortsatt fett

Selvsagt trenger vi alle fortsatt veiledning for unngå uheldige hendelser på nett. Medietilsynets «Barn og medier 2014» viste at internett er barn og unges hovedkilde til underholdning, kommunikasjon og kunnskap. Undersøkelsen viser også at 7 av 10 vet hvordan de skal melde fra om noe uønsket skjer. Men, bare 2 av 10 gjør det. Når barn har kunnskapen om hvordan de kan si i fra, hvorfor gjør de det ikke? Opplever de det ikke så krenkende som voksne kan tro? Er terskelen for å si fra for høy? Vi vet ikke. Men vi vet at halvparten av de som har sagt fra om et problem opplever at de får hjelp. 27 prosent sier at de ikke fikk hjelp, mens 26 prosent vet ikke om de fikk hjelp. Det er for dårlig.

I dag, 10.februar, er det Trygg bruk-dagen, og Norge markerer dagen som en del av det europeiske Safer Internet Day 2015. Årets tema er Lets create a better i Internet together. La oss sammen skape et tryggere internett for barn og unge. Men hvordan gjør vi det?

Det er opplagt at barn og unge selv har et ansvar for hvordan de oppfører seg mot hverandre og bruker internett, og at det er foreldrene som har hovedansvaret. Samtidig har både skole, offentlig sektor forøvrig, frivillige organisasjoner som jobber på området og bransjen et betydelig ansvar.

Til sammen har vi ansvar for mye, eksempelvis har skole og offentlig sektor et betydelig ansvar for opplæring og kompetanse utvikling hos barn og unge. Frivillig sektor og andre som uttaler seg om barn og unge på nett har bla. et ansvar for å hjelpe, ikke skremme. Bransjen har et opplagt ansvar for å være tilgjengelig for brukerene sine, og ikke minst sørge for at tjenester rettet mot barn og unge er tilpasset dem som målgruppe og de spesielle behovene som skiller dem fra voksne brukere. Det er også derfor vi lanserte veiledningstjenesten Bra Digital på bradigital.no i 2014.

Små stemmer har rett til å bli hørt – store stemmer har ansvar for å lytte

I dag sparker vi i gang bradigital-stafetten! Flere bransjeaktører tar et tydelig samfunnsansvar ved å bidra til et trygt internett for barn og unge. Det er flere måter å gjøre dette på, blant annet ved å gi barn mulighet til å rapportere innhold de selv synes er ubehagelig.

Det er viktig at alle  som tilbyr nettinnhold til barn og unge i Norge legger til rette for at de yngste brukerene har andre behov . I dag gir Barneombudet startskuddet til bradigital-stafetten hvor store og små tjeneste- og innholdsleverandører utfordres til å vise hvordan de gjør internett tryggere for barn. Slik ønsker vi at barn, bransje og myndigheter sammen kan samarbeide for å gjøre internett tryggere for barn og unge – og vi vil samle innspillene og gode råd på bradigital.no.

Og det beste av alt? På bradigital.no kan barn selv nå også melde inn ønsker for ”drømmenettet” direkte til  bransjefolk. Hva kan barn fortelle oss om hvordan internett kan bli trygt og bra for dem? Vi tar barna på alvor, nå er det bransjens tur. Vi ønsker dem velkommen.