Voksne skal gjøre det som er best for barna

Av Barneombudet

Barnekonvensjonens artikkel 3 er helt klar. Voksne skal gjøre det som er til det beste for barna. Ofte blir dette borte i alt stresset og maset, samtidig som vi tenker at jaja, vi gjør jo det. I hvert fall der det synes, men har vi egentlig spurt barna? Det at vi i Barneombudet, sammen med Medietilsynet og IKT-Norge nå går sammen for å utfordre bransjen til å gjøre internett enda bedre for barn og unge er spennende og et viktig skritt i riktig retning. I retningen av mer medbestemmelse for barn og unge.

I artikkel 4 i barnekonvensjonen står det at det er staten som er ansvarlig for rettighetene i barnekonvensjonen. Barneombudets mandat er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og vi skal følge med i utviklingen av barns oppvekstkår.

Vi som jobber hos Barneombudet er opptatt av at barn og unge skal kunne ta større del i ting som gjelder dem. De skal få si sin mening, det står i barnekonvensjonens artikkel 12. Etter hvert som barn blir eldre skal deres mening telle mer og mer. Det at barn og unge nå får muligheten til å utfordre og oppmuntre bransjen til å gjøre internett bedre for barn og unge er vi glad for. Barn skal få lov til å prøve seg frem på nye arenaer. I de senere årene har mange av disse vært digitale. De skal få snakke med venner og kjærester uten at foreldre får vite om det, de skal få ha gode hemmeligheter og de skal få utforske og lære. Men, de skal også være trygge. Og her ligger kanskje den største utfordringen.

Tidligere i år fikk vi dette spørsmålet fra en gutt på 15 år: Min far leser alle meldingene mine på Facebook og lignende, spesielt de mellom meg og kjæresten. Dette føles som en krenkelse av privatlivet og han bruker det kun for å vise at han kan henge over meg og kontrollere. Har han lov til å gjøre dette?

Barns rett til privatliv er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Det står klart og tydelig i artikkel 16. Der står det at barn ikke skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, i familien, i hjemmet eller i sin korrespondanse. Barn og unge har også samme rett på personvern som voksne etter personopplysningsloven. Til tross for dette ser vi i datatilsynets rapport om personvern for 2015 at omtrent like mange synes det er akseptabelt som uakseptabelt å logge seg inn i skjul på barns profiler på sosiale medier.

Er det til det beste for barna? Og har barna fått sagt sin mening om det?

Vi får ofte spørsmål fra barn og unge om det å si sin mening er det samme som å bestemme. Her må vi nok dessverre si at nei, det er ikke nødvendigvis det samme. I denne stafetten, som i livet, er barn prisgitt voksne. Voksne som kan ta gode valg på deres vegne. Vi er derfor spent og nysgjerrige på hva slags gode valg deltagerne vil vise frem.

Så hvordan gjør vi internett bedre for barn og unge?

Vi i barneombudet jobber for at alle vet om og kjenner til rettighetene som står i barnekonvensjonen. Det er viktig at politikere, voksne og beslutningstakere kjenner til dem, men det er kanskje enda viktigere at barna selv kjenner sine rettigheter.

Nettsidene våre er derfor tilrettelagt vår hovedmålgruppe, nemlig barn og unge. Vi ønsker at fokuset skal være på barn og unge. Vi vil gi dem informasjon så de igjen kan gå ut og gjøre det de må for å bli hørt, tatt på alvor og få til forandringer til det beste for dem selv og andre.

Ideen er at hvis en 12-åring kan forstå det som står der og utnytte seg av det så kan politikere, foreldre, lærere og beslutningstakere også det.

Kuddle bidrar til digital sosial kompetanse for barn

Skrevet av Kuddle til Bra Digital Stafetten

Norge ligger i verdenstoppen over land som er best på IT. Smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner benyttes på daglig basis både på jobb, skole og i fritiden. Desto viktigere er det å lære den yngre generasjonen å navigere og mestre internett på en god måte.

Bilde av Ole Vidar Hestås, Christian Vebner, Knut Tarøy og ikke minst Kodi Kuddle!
Ole Vidar Hestås, Christian Vebner, Knut Tarøy og ikke minst Kodi Kuddle!

Kuddle skal sørge for digital læring, bidra til å stimulere kreativitet og oppfordre til en positiv fremtreden. Sammen med foreldrene skal vi veilede barna til de er klare for å uforske internett på egenhånd.

Vår uttalte visjon er:

Kuddle skal være innovative ambassadører for skape et tryggere digitalt miljø for barn

 

Topp 10 KUDDLE:

  1. BARNAS TRYGGHET Vår øverste prioritet.
  2. TILLATT FOR BARN I ALLE ALDRE. De fleste sosiale medier har 13 års grense, og ingen filter ift hva barn kan bli eksponert for. Vi har fokus på sikkerhet.
  3. FORELDRE TILSYN Barn under 13 år må ha foreldresamtykke for å sette opp en konto. Foresatte får en e-post når barnet deler et bilde, og en oversikt over alle venner. En slettefunksjon er inkludert. Dette inviterer til en god samtale om nettbruk.
  4. DIGITAL KOMPETANSE. Læring i et tryggere digitalt miljø
  5. NETTVETT Appen har et opplæringsprogram rettet mot de som kan lese. Den omfatter alt fra juridisk til samhandling på en lettfattelig måte. Vi oppfordrer til positiv deling.
  6. LUKKET PROFIL Ingen tilgang for uvedkommende.
  7. 24/7 MODERATOR Vi har ansatte som jobber døgnet rundt for å slette upassende bilder.
  8. INGEN STEDSLOKALISERING Det er ikke mulig å søke opp hvor en bruker befinner seg.
  9. REKLAMEFRITT Vi har ingen annonser eller kjøpsmuligheter i appen.
  10. GØY Sosiale medier skal være gøy, og en aktivitet som samler familie og venner. Fra bestemor i nord til barnbarn i sør.

På Kuddles sider har vi også en oversikt over hva du kan gjøre for å sikre barna dine bedre på internett.

 


Bra Digital Stafetten er i gang, les hvordan noen aktører gjør internett bedre for barn og unge! Vil du fortelle om hvordan ditt selskap eller tjeneste bidrar til et bedre internett for barn og unge, ta kontakt via skjemaet på høyre side her!