Voksne skal gjøre det som er best for barna

Av Barneombudet

Barnekonvensjonens artikkel 3 er helt klar. Voksne skal gjøre det som er til det beste for barna. Ofte blir dette borte i alt stresset og maset, samtidig som vi tenker at jaja, vi gjør jo det. I hvert fall der det synes, men har vi egentlig spurt barna? Det at vi i Barneombudet, sammen med Medietilsynet og IKT-Norge nå går sammen for å utfordre bransjen til å gjøre internett enda bedre for barn og unge er spennende og et viktig skritt i riktig retning. I retningen av mer medbestemmelse for barn og unge.

I artikkel 4 i barnekonvensjonen står det at det er staten som er ansvarlig for rettighetene i barnekonvensjonen. Barneombudets mandat er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og vi skal følge med i utviklingen av barns oppvekstkår.

Vi som jobber hos Barneombudet er opptatt av at barn og unge skal kunne ta større del i ting som gjelder dem. De skal få si sin mening, det står i barnekonvensjonens artikkel 12. Etter hvert som barn blir eldre skal deres mening telle mer og mer. Det at barn og unge nå får muligheten til å utfordre og oppmuntre bransjen til å gjøre internett bedre for barn og unge er vi glad for. Barn skal få lov til å prøve seg frem på nye arenaer. I de senere årene har mange av disse vært digitale. De skal få snakke med venner og kjærester uten at foreldre får vite om det, de skal få ha gode hemmeligheter og de skal få utforske og lære. Men, de skal også være trygge. Og her ligger kanskje den største utfordringen.

https://youtube.com/watch?v=2y1YqIFeqFw

Tidligere i år fikk vi dette spørsmålet fra en gutt på 15 år: Min far leser alle meldingene mine på Facebook og lignende, spesielt de mellom meg og kjæresten. Dette føles som en krenkelse av privatlivet og han bruker det kun for å vise at han kan henge over meg og kontrollere. Har han lov til å gjøre dette?

Barns rett til privatliv er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Det står klart og tydelig i artikkel 16. Der står det at barn ikke skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, i familien, i hjemmet eller i sin korrespondanse. Barn og unge har også samme rett på personvern som voksne etter personopplysningsloven. Til tross for dette ser vi i datatilsynets rapport om personvern for 2015 at omtrent like mange synes det er akseptabelt som uakseptabelt å logge seg inn i skjul på barns profiler på sosiale medier.

Er det til det beste for barna? Og har barna fått sagt sin mening om det?

Vi får ofte spørsmål fra barn og unge om det å si sin mening er det samme som å bestemme. Her må vi nok dessverre si at nei, det er ikke nødvendigvis det samme. I denne stafetten, som i livet, er barn prisgitt voksne. Voksne som kan ta gode valg på deres vegne. Vi er derfor spent og nysgjerrige på hva slags gode valg deltagerne vil vise frem.

Så hvordan gjør vi internett bedre for barn og unge?

Vi i barneombudet jobber for at alle vet om og kjenner til rettighetene som står i barnekonvensjonen. Det er viktig at politikere, voksne og beslutningstakere kjenner til dem, men det er kanskje enda viktigere at barna selv kjenner sine rettigheter.

Nettsidene våre er derfor tilrettelagt vår hovedmålgruppe, nemlig barn og unge. Vi ønsker at fokuset skal være på barn og unge. Vi vil gi dem informasjon så de igjen kan gå ut og gjøre det de må for å bli hørt, tatt på alvor og få til forandringer til det beste for dem selv og andre.

Ideen er at hvis en 12-åring kan forstå det som står der og utnytte seg av det så kan politikere, foreldre, lærere og beslutningstakere også det.